Điều khoản sử dụng dịch vụ

Chúng tôi: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIÊN SƠN là công ty liên kết giữa khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ với bên cung cấp dịch vụ. để thực hiện dịch vụ bạn cần cung cấp một số thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi.

Chúng tôi không sở hữu hoặc kiểm soát bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ , sản phẩm hoặc dịch vụ của Các nhà cung cấp dịch vụ của họ, cũng như không sở hữu, kiểm soát hoặc điều hành của các Nhà cung cấp dịch vụ.

Nếu cuối cùng bạn quyết định sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ từ một Nhà cung cấp dịch vụ đang liên kết với chúng tôi, bạn sẽ tham gia vào một thỏa thuận với Nhà cung cấp dịch vụ đó, chứ không phải với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi không chịu bất kì trách nhiệm hay nghĩa vụ pháp lý nào đối với việc vay sản phẩm hay dịch vụ của bạn, đối với tính thích hợp hoặc sản phẩm vay hay các dịch vụ hoặc của thỏa thuận mà bạn kí kết với Nhà cung cấp dịch vụ tài chính đó.

Thông qua việc sử dụng dịch vụ miễn phí của chúng tôi, đồng nghĩa bạn đồng ý với các điều khoản về thu thập và sử dụng thông tin cá nhân dưới đây.

1. Cung cấp thông tin :

Khách hàng sử dụng dịch vụ liên kết của công ty chúng tôi với nhà cung cấp dịch vụ, khách hàng sẽ phải đồng ý điền thông tin căn bản vào phần đăng ký từ hệ thống của chúng tôi.

2. Thời gian lưu trữ thông tin:

Dữ liệu cá nhân của người dùng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân của người dùng sẽ được bảo mật trên hệ thống Onlinetieudung.

3. Tiết lộ cho bên thứ ba :

Thông tin Cá nhân của người dùng có thể được chuyển giao, truy cập hoặc tiết lộ cho bên thứ ba để phục vụ các Mục đích và Mục đích Bổ sung. Ngoài ra, Auto GMT có thể làm việc với các công ty, nhà cung cấp dịch vụ hoặc cá nhân khác để thực hiện các chức năng, và vì vậy có thể cung cấp quyền tiếp cận hoặc tiết lộ Thông tin Cá nhân của người dùng cho nhà cung cấp dịch vụ hoặc bên thứ ba đó. Bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn:

- Các nhà cung cấp dịch vụ, bao gồm, các nhà cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) về cơ sở hạ tầng, phần mềm và công tác phát triển;

- Các cố vấn chuyên môn và kiểm toán viên bên ngoài, bao gồm cố vấn pháp lý, cố vấn tài chính và chuyên gia tư vấn;

- Các tổ chức khác trong Thiên Sơn;

- Các cơ quan Chính phủ để thực hiện các quy định của pháp luật

4. Địa chỉ thu thập và quản lý thông tin :

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN THIÊN SƠN

Tầng 2, Tòa nhà Phạm Hoàng, số 86 Nguyễn Trãi, Phường Cái Khế, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ.

Email: dichvuthienson@gmail.com

Hotline: 0896 728 088

Website: http://www.onlinetieudung.vn

5. Liên kết với Trang Web của Bên thứ ba

Các Trang Web có thể chứa các liên kết tới các trang web của các bên thứ ba. Xin vui lòng lưu ý rằng Auto GMT không chịu trách nhiệm đối với việc thu thập, sử dụng, duy trì, chia sẻ, hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin của các bên thứ ba đó. Nếu người dùng trực tiếp cung cấp thông tin cho những trang đó, chính sách bảo mật và điều khoản sử dụng của những trang đó sẽ được áp dụng và Auto GMT không chịu trách nhiệm đối với các hoạt động xử lý thông tin hoặc các chính sách bảo mật của những trang đó.

6. Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

- Chúng tôi cam kết chỉ sử dụng thông tin khách hàng theo đúng mục đích yêu cầu của khách hàng.

- Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân của thành viên, Thiên Sơn sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho người dùng được biết.

7. Miễn truy cứu trách nhiệm:

Mặc dù chúng tôi cam kết bằng tất cả công cụ hỗ trợ của mình và công nghệ bảo mật tốt nhất trong khả năng có thể để đảm bảo cho sự an toàn thông tin cá nhân của bạn, Tuy nhiên Thiên Sơn không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào với việc rò rỉ các thông tin này.